चरित्रलाई भर्जिनिटीमा जोडेर हेर्ने गरिन्छ | Interview with Painter Ashmina Ranjit.